DOWNLOAD » Recenzie » Nové pravidlá marketingu a PR » Nové pravidlá marketingu a PR
Recenzia Nové pravidlá marketingu a PR | Autor príspevku: Ľudovít Franta

http://book.review.sk/recenzie/nove-pravidla-marketingu-pr

V prvom rade treba povedať, že recenzia na túto knihu by nemala pôsobiť ako využitie spomínaných nových pravidiel marketingu, ale objektívne ohodnotenie takpovediac novej biblie každého marketéra.

David Meerman Scott je nielen v Spojených štátoch známy ako významný rečník a líder seminárov. Za pôsobenie v oblasti marketingu a PR si vyslúžil mnohé ocenenia. Vo svojej profesionálnej kariére sa venoval práci pre „online news business“, bol viceprezidentom pre marketing NewsEdge Corporation. Jeho úspechy siahajú až po Wall Street.

V roku 2010 vydalo vydavateľstvo Wiley prvú edíciu Davidovej prvej knihy Real-Time Marketing & PR (Marketing & PR v reálnom čase), ktorá sa stala v USA okamžite bestsellorom. Preto o rok neskôr v auguste 2011 vyšla jeho ďalšia kniha The New Rules of Marketing & PR (Nové pravidlá marketingu & PR), ktorá bola preložená do viac ako 20 jazykov a niekoľko mesiacov sa držala v rebríčku bestsellerov BusinessWeek.

V Nových pravidlách marketingu & PR sa nám postupne a veľmi jasne odhaľuje jednoduchosť marketovania pomocou moderných médií a odkrýva ich stále sa zväčšujúcu silu.

Meerman využíva pri popisoch jednotlivých krokov postupy nadobudnuté vlastným konaním,  ktoré tvoria  plnohodnotný základ pre zamyslenie sa nad fungovaním online médií. Vyzdvihuje neustálu komunikáciu so zákazníkmi, ich spoznávanie prostredníctvom sociálnych sietí a tiež podrobnejšie oboznamuje s mnohými nástrojmi webu, od wiki stránok, blogov po rss, podcasty, či videocasty, ktoré u nás ešte netvoria až takú veľkú časť medzi marketingovými nástrojmi.

Kniha je napísaná takpovediac chronologicky od oboznámenia sa s pojmami, využívanými v tejto oblasti, cez konkrétne príklady a rady, vystríhania pred neúspešnými postupmi až po takmer konkrétne kroky ako vytvoriť web s plnohodnotným a správnym obsahom  pre požadovanú cieľovú skupinu. Internet, ktorý tvorí takpovediac nový marketingový priestor, prirovnáva k mestu, kde každý typ webstránky konfrontuje s jeho kamennou súčasťou. Týmto spôsobom ponúka čitateľovi, ktorý nemusí byť odborník v oblasti marketingu & PR, ľudský príklad fungovania reklamy v tejto sfére nášho života. Meerman tiež podotýka, že nemôžeme byť súčasne na každej „párty v meste“, čím podotýka  a podnecuje k správnemu výberu sociálnej siete pred začatím marketovania.

Nové pravidlá marketingu & PR vás chcú inšpirovať k pochopeniu správnych stratégií, vyzdvihujú spôsob promovania produktov bez vynakladania veľkých finančných prostriedkov. David sa snaží  ponúkať rozdiely medzi starými vo väčšine spoločnosti stále maximálne využívanými postupmi a novými pravidlami, ktoré vždy položí do roviny konkrétneho prípadu, ktorý viedol k „šťastnému koncu“.

Kniha je písaná objektívne na základe skúseností poznávania trhu, jeho vlastností a charakteru. David častokrát podotýka, že jednotlivé kapitoly netreba čítať za sebou, aby ste ostali v kontexte knihy, ale pokiaľ o danej problematike viete už svoje, odporúča ju bez problémov preskočiť a vrhnúť sa do neznámej tematiky. Publikácia má profesionálny preklad, ktorý násilne netlmočí každé anglické slovíčko, skôr oba jazyky spôsobia symbioticky. Nové pravidlá marketingu v sebe ukrývajú niekoľko „kontextových reklám“, pomocou ktorých autor odporúča svoje publikácie, či knihy svojich priateľov a známych. Viem s istotou povedať, že sa oplatí prečítať knihu, ktorá svojim obsahom o správnom marketovaní vie marketovať i ďalšie svoje produkty. Tu sa nám dostáva dôkaz o kvalite tohto písaného slova.

Book.REVIEW